กทม. เปิดจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ผ่าน แอปฯ QueQ
สอบถามเพิ่มเติม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883
ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์