‘เจอ แจก จบ’ ใช้สิทธิ รับยาจากร้านขายยา รักษาโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ฟรี ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด อาการไม่รุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) ตามสิทธิที่เข้าเงื่อนไข คือ
✅ อายุน้อยกว่า 60 ปี
✅ น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม
✅ ไม่ตั้งครรภ์
✅ ไม่ใช่ผู้พิการ
✅ ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
✅ ไม่มีโรคประจำตัว รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน แม้จะคุมอาการได้ก็ตาม
✅ ไม่ใช่กลุ่ม 608
✅ ไม่มีอาการของโรคโควิด -19 ที่รุนแรง เช่น ปอดอักเสบ
✅ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เช่น ภาวะอ้วน
2) ติดต่อร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านยาจะให้แอดไลน์ (ไม่จำเป็นต้องไปร้านยา)
3) ร้านยาจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และให้คำปรึกษาฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สายด่วน สปสช. ☎ 1330 ตลอด 24 ชม.
ตรวจสอบรายชื่อร้านขายยาที่เข้าร่วม ‘เจอ แจก จบ’
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ