📌ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เริ่ม 1 พ.ค.–31 ส.ค. นี้ ดูแลประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา