สูตรวัคซีนเด็ก 5-17 ปี ทั้งเข็ม 1 ,2 และเข็มกระตุ้น

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]

#วัคซีนโควิด19
#วัคซีนเด็ก
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข