📌ศบค.ปรับระดับพื้นที่ สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 1 พ.ค. 65 โดยพื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด / พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 12 จังหวัด