รู้หรือไม่ ? การวินิจฉัยอาการของลองโควิด แพทย์จะแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มตามสาเหตุและอาการ เพื่อเลือกวิธีรักษาได้อย่างเหมาะสม

ที่มา สสส.