4 เหตุผล Omicron ไม่แรงแต่ไม่ติดจะดีกว่า เพราะ
[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]