สภาเภสัชกรรม ขอเชิญชวน
– ประชาชน
– บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบยา
เพื่อใช้จัดทำแผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย ปี พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 1
โดยแสดงความเห็นท่านได้ตามแบบสอบถามด้านล่าง
ตาม Link ที่แนบมานี้
____________________________
__________________
_________
___
___
_________
_____________________
ปิดรับความคิดเห็นภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 นี้
*ข้อมูลทั้งหมด จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกับการใช้บริการทางสุขภาพของท่านผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
. . .
โดย … กองนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา