มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์
*การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน
*ระหว่างงานสงกรานต์
*กิจกรรมในครอบครัว
*หลังกลับจากงานสงกรานต์
[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]