PharmaKare ver.1.20
– ออกแบบโลโก้ใหม่
– ปรับปรุง UI ใหม่ให้สวยงามขึ้น
– รองรับการแสดงผลทั้งบน browser และ mobile
– ระบบค้นหาข้อมูลผู้รับชุดตรวจ ATK จากทางร้าน
– ระบบออกรายงานการให้บริบาลเภสัชกรรมรายครั้ง พร้อมเซฟเป็น PDF
Pharmakare by Pharma Store