เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ สบยช. เปิดวอล์คอินเต็มรูปแบบ และ ลงทะเบียนผ่านมือถือ ควบคู่กัน
ตั้งแต่วันนี้ รองรับวัคซีนทุกเข็ม ทั้งแอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์ ที่ศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยร่วมป้องกันโควิด-19 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เปิดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็ม ทั้งเข็ม 1, 2, 3, 4 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) และ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ภายใต้ ศูนย์ร่วมใจฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ให้บริการประชาชนทั่วไปทั้งคนไทย แรงงานต่างด้าว และชาวต่างชาติ โดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งวอล์คอิน (Walk in) และลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายมือถือประมาณ 1,200 คน/วัน ในเวลา 09.00 น. – 16.00 น.ของทุกวันตั้งแต่วันนี้และตลอดเดือนเมษายน (ยกเว้นวันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 6 โซน B, C โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285
[ข้อมูลจากเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19]