สภาเภสัชกรรมจับมือ สปสช. ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงรับยาที่ร้านยา ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลก็ได้
พร้อมติดตามอาการหลังรับยาอีก 48 ชั่วโมง มิติใหม่ให้ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดร่วมกับภาครัฐ
พูดคุยกับ
ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2
ผู้ดำเนินรายการ กัณจนาณัฏ พัฒนะสิริกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม สปสช.
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป
Facebook Live : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ