ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เตรียมรูปภาพอย่างไร ก่อนส่งให้ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ลงข้อมูลเข้าระบบ AMED