📌สงกรานต์นี้ จ่ายตลาด ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 เน้นย้ำมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัวนะคะ

[ข้อมูลจากเพจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]