วัณโรค กับ โอไมครอน !!! ต่างกันอย่างไร ?

[ข้อมูลจากเพจไทยรู้สู้โควิด]

อย่าลืมสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะ