6 ข้อปฏิบัติ Home Isolation (กรณีต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน)
1. แยกห้องนอน ห้องน้ำให้ชัดเจน แยกห่างจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ
2. จัดของใช้ ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม อุปกรณ์ทำความสะอาดแยกกับผู้อื่น
3. ห้องน้ำ ห้องส้วม กรณีไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ก่อน พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
4. จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม แยกส่งเฉพาะ นำส่งไว้หน้าห้องพัก ถ้าจำเป็นต้องส่งในห้องพัก ให้ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งผู้ส่งและผู้รับ
5. เตรียมสบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เพื่อทำความสะอาด เพื่อใช้เฉพาะ
6. เสื้อผ้าใช้แล้ว ให้แยกตะกร้าและแยกซัก หากใช้เครื่องซักผ้าอาจซักรวมกันได้ นำใส่ในตู้และไม่สัมผัสโดยรอบ สามารถตากรวมได้ เมื่อรีดแล้วให้แยกให้เรียบร้อยส่งให้ ผู้ถูกกักตัวเป็นการเฉพาะ
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19