ข้อแนะนำสำหรับเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิด
[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]