การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว และวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด สามารถทำได้โดย

1. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่ฉลากระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค”
“ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” และต้องได้รับการ “ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย.” โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ได้แก่
– แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อโรคสําหรับพื้นผิววัสดุต่างๆ
– สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค
– ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคสําหรับเช็ด ถูพื้นและวัสดุต่างๆ
– ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
– ผลิตภัณฑ์ซักผ้าฆ่าเชื้อโรค
– ปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ใช้
– กรณีพื้นผิวสกปรกมากควรขจัดสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความสกปรก
จะลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

2. ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจํา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยควรเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อ

3. ห้ามใช้เช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อบนผิวหนัง

4. ห้ามนําผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

การป้องกันตัวเองจาก“โรคโควิด-19 (Covid-19)”สามารถทําได้ด้วยการ
กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปแหล่งชุมชน
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบนพื้นผิววัสดุต่างๆ

ที่มา : FDA Thai สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา