สถานีกลางบางซื่อ เปิด Walk in ไม่ต้องลงทะเบียน
ฉีดวัคซีน Pfizer ได้ทุกเข็ม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ( คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว)
ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

[ข้อมูลจากเพจไทยรู้สู้โควิด]
• อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับบริการที่ประตู 2
• อายุ 5-11 ปี รับบริการที่ประตู 3

พร้อมเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 50
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 6 เม.ย. นี้

ที่มา : CVC กลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ…