สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม 3 และเข็ม 4 (Booster dose) สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
[ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]