ซื้อยาออนไลน์ อันตรายเสี่ยงตาย ถ้าสั่งเอง 💊💊
.
การซื้อยาผ่านช่องทางออนไลน์มากินเอง มีความเสี่ยงที่จะได้ยารักษาที่ไม่ตรงกับอาการ ยาไม่มีคุณภาพ หรือยาปลอม ซึ่งการจะรักษา หรือบรรเทาอาการนั้น ๆ จะต้องเข้าไปปรึกษาอาการเบื้องต้นกับเภสัชกร เพื่อจ่ายยาและรักษาอย่างถูกต้อง แต่หากยังคิดที่จะซื้อยามากินเองแล้วนั้น นอกจากจะรักษาไม่ได้แล้ว ก็ยังจะส่งผลเสียต่อร่างกาย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมถึงก่อให้เกิดผลเสียดังต่อไปนี้
.
1.เสี่ยงถูกหลอกให้โอนเงิน
2.กินยาผิดประเภท
3.ยาไม่มีคุณภาพ หรือยาปลอม
4.เกิดการแพ้ยา
5.อันตราย ต่อชีวิตเพราะไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
.
ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง และเพจ Anti-Fake News Center Thailand