แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง โรคโควิด 19

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]