สบยช. เปิด WALK IN ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1-4
Pfizer และ AstraZeneca
สำหรับคนไทยและคนต่างชาติ 1,200 คน/วัน
ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือ
(QR Code)
[ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID-19]
เปิดทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซนเตอร์
วันนี้ – 31 มี.ค.65 ชั้น 4 โซน A
4 เม.ย.65 ชั้น 6 โซน C
18 เม.ย.65 เป็นต้นไป เปิดบริการตามปกติ
• งดให้บริการวันเสาร์ อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1, 6, 11-15 เม.ย. 65
ที่มา : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี