เชิญชวนพี่น้อง เภสัชกรทุกท่านร่วมสนทนาประสาเภสัช 3 เดือนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและทิศทางต่อไป
พบกับนายก สภาเภสัชกรรมและกรรมการ
ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม​ เวลา 19:00 น
[ข้อมูลจากเพจสภาเภสัชกรรม]