📒หน่วยงานที่ให้บริการการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=277605877851743&id=100068069971811