สธ. เฝ้าระวัง Omicron สายพันธุ์ BA.2.2 ในไทย
[ข้อมูลจากเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19]
1. ข้อมูลปัจจุบัน สายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ยังไม่ถูกประเมินเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
2. ยังไม่มีการพิจารณาจากองค์กรควบคุมโรคใดให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังทุกสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคโควิดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งวิธีตรวจเฉพาะจุดกลายพันธุ์ และตรวจลำดับเบสทั้งตัว
ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์