📍แม้จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 หรือเข็ม 4 แล้วก็ตาม
แต่ยังควรสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ
เพราะวัคซีนช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรงเท่านั้น
[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเพจ Social Marketing Thaihealth by สสส.]