เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

[ข้อมูลจากเพจสภาเภสัชกรรม]