ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ เข้าร่วมโครงการแจกถุงยางอนามัย จัดโดยสำนักอนามัยและ สปสช.

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ ได้รับถุงยางอนามัย จากสำนักอนามัย และ สปสช สำหรับแจกให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ
โดยประชาชนสามารถเข้ามารับได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป