ผู้ประกันตนติดโควิดทำอย่างไร ?

• มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการหรือมีเล็กน้อย
ติดต่อรักษาตัวระบบ HI สปสช. 3 ช่องทาง
1. โทร. 1330 กด 14
2. ไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
3. ลงทะเบียนและสแกน QR code บนเว็บไซต์ สปสช.
หรือ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI
* หรือโทร. สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7

• กรณีมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยสีเหลืองเข้ม-สีแดง/มีอาการรุนแรง
– มีไข้/ไอ/หายใจเหนื่อย/มีโรคประจำตัว
– ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัว
– กรณีที่มีโรคประจำตัวควบคุมไม่ได้
– ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์
– ติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิฯ เพื่อขอตรวจ RT-PCR ยืนยันและเข้าสู่กระบวนการรักษา

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม