การรักษาโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” รูปแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้าน (Outpatient with Self Isolation)
ที่มา : ทีมงาน GCC