“โรคมะเร็งเต้านม” ปัญหาสุขภาพที่คุกคามสตรีทั่วโลกและสตรีไทยอันดับแรก 🇹🇭
แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
[ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]
👩 หญิงไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
👙 การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองมี 2 วิธี
1) การดูด้วยตา
• ยืนส่องกระจกปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบาย ดูเต้านมทั้งสองด้านว่ามีความผิดปกติ หรือไม่ หัวนมมีการเปลี่ยนสี หรือ มีของเหลวออกจาหัวนมหรือไม่
• ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อดูด้านหน้า ด้านข้างของเต้านม ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น รอยยุบ หรือ รอยบุ๋ม
• เอามือเท้าเอว เกร็งหน้าอก โค้งตัวมาข้างหน้า ดูเต้านมที่ห้อยมาข้างหน้าว่าผิดปกติหรือไม่
2) การคลำด้วยมือ
• นอนหงายในท่าที่สบาย
• สอดผ้าขนหนูม้วนใต้ไหล่ (ข้างที่จะตรวจโดยให้แขนตั้งฉากกับไหล๋)
• ใช้กึ่งกลางนิ้ว ส่วนบน 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้งนาง) กดเป็นวงกลมขนาดเท่าเหรียญสิบบาท แล้วเคลื่อนนิ้วให้ทั่วบริเวณเต้านมโดยไม่ยกนิ้ว
•โดยแต่ละจุดให้กด 3 ระดับ เบา กลาง หนัก
• กดให้ทั่วบริเวณเต้านม โดยใช้วิธีเคลื่อนนิ้วในแนวขึ้นลง ตั้งแต่กระดูก ไหปลาร้า จนถึงบริเวณใต้ราวนม รวมถึงบริเวณรักแร้ และบริเวณใต้ท้องแขน
• ตรวจเต้านมอีกข้างในแบบเดียวกัน
เทคนิคการกด 3 ระดับ คือ
1. กดเบาๆ เพื่อรู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง
2. กดปานกลาง เพื่อให้รู้สึกถึวกึ่งกลางของเต้านม
3. กดหนักขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงส่วนลึกใกล้ผนังทรวงอก
ข้อมูลจาก >> ภัยร้ายจากมะเร็ง ภัยใกล้ชิดสตรีไทย https://multimedia.anamai.moph.go.th/…/hp-ebook_05_mini02/