คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ แบ่งโควิดเป็นโรคประจำถิ่น กี่ระยะ ?
[ข้อมูลจากเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19]
– ระยะที่ 1 12 มี.ค.-ต้น เม.ย. เรียกว่า Combatting ต้องออกแรงกดตัวเลขไม่ให้สูงกว่านี้ เป็นระยะต่อสู้ เพื่อลดการระบาด ลดความรุนแรงลง จะมีมาตรการต่างๆ ออกไป การดำเนินการให้กักตัวลดลง
– ระยะที่ 2 เม.ย.-พ.ค. เรียกว่า Plateau คือ การคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้น ให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ
– ระยะที่ 3 ปลาย พ.ค.-30 มิ.ย. เรียกว่า Declining การลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1,000-2,000 คน
– ระยะที่ 4 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป เรียกว่า Post pandemic คือ ออกจากโรคระบาด เข้าสู่โรคประจำถิ่น
ที่มา ศบค.