เปิดให้ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in )
เพื่อเก็บตกทุกเข็ม ทั้งเข็ม 1,2,3,4
ทุกสัญชาติ (คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว)
ผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
รับบริการ ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 2 และ 3
ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ศูนย์ฯบางซื่อ
จะเปิดบริการถึงวันที่ 6 เมษายน
ปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 7 -17 เมษายน
เปิดบริการอีกครั้ง วันที่ 18 เมษายน
หมายเหตุ
– สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ ไฟเซอร์ / แอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค
– เข็มที่ 1 เด็ก 5-11 ขวบที่จะรับไฟเซอร์ฝาสีส้ม
ยังต้องลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือล่วงหน้าเหมือนเดิม
– เข็มที่ 2 ตามระยะห่างสูตรการฉีดเข็มที่ 1
– เข็มที่ 3 เป็นผู้ได้รับเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm)
ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm)
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca)
ในสูตร AA (AstraZeneca – AstraZeneca)
และสูตร SA (Sinovac/Sinopharm – AstraZeneca)
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ในสูตร SP (Sinovac/Sinopharm – Pfizer)
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)
ในสูตร SM (Sinovac/Sinopharm – Moderna)
โดยสูตร AA, SA, SP, SM
ต้องรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
กับ เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
ในสูตร PP (Pfizer – Pfizer)
และสูตร AP (AstraZeneca – Pfizer)
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน
– เข็มที่ 3 อายุ 5-11 ปี
ได้รับชนิดวัคซีนซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม (Sinovac/Sinopharm)
ในสูตร SS (Sinovac/Sinopharm – Sinovac/Sinopharm)
โดยได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน
วอล์กอินเข้ารับบริการที่ประตู 1 เท่านั้น
-เข็มที่ 4โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 เป็นชนิดวัคซีนเชื้อตาย
(ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม)
และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3
ชนิดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า
หรือ ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์น่า
(สูตร SSA , SSP, SSM)
มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน
~ไม่จำกัดภูมิลำเนา ไม่จำกัดทะเบียนบ้าน
~เข็มก่อนหน้าฉีดมาจากที่ใดก็ได้
ที่มา : CVC กลางบางซื่อ