เด็กอายุ 5-11 ปี จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 มั้ย?

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth