แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรคโควิด 19

[ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]