เมื่อผลตรวจ ATK เป็นบวก จะเข้าระบบการรักษาอย่างไร ?

[ข้อมูลจากเพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]