ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร
1. ติดต่อเพื่อขอทำ Home Isolation
-สายด่วน โทร. 1330 (สปสช.) กด 14
-สายด่วนโควิด กทม. 50 เขต
-ลงทะเบียน http://crmsup.nhso.go.th
-เพิ่มเพื่อน Line:@bkkcovid19connect
2. คัดกรองเข้ารับการรักษา
ที่มา กรมการแพทย์