ขั้นตอนการรักษาสำหรับเด็กติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบการรักษาแบบ Home Isolation
ที่มา: สถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี  และเพจกรมควบคุมโรค