รับผิดชอบต่อสังคม
กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน 14 วัน
ที่มา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19
 
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ