สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชือโควิด-19 “สร้างความรอบรู้ อยู่กับโควิด”
[โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข]
คลิกอ่านเพิ่มเติม https://shorturl.asia/o0zMx