สปสช. แจ้งผู้ติดเชื้อใน กทม. ที่ลงทะเบียนเข้าระบบ HI แล้ว
แต่ยังไม่มีการติดต่อกลับ สามารถตรวจสอบการจับคู่กับสถานพยาบาลที่ดูแล
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพจไทยรู้สู้โควิด