กรมการกงสุล ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย
รูปแบบ TEST AND GO ใหม่ เริ่ม 1 มี.ค. 65
ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ