⚠ สธ.เตือนภัยโควิด ระดับ 4
งดเข้าสถานที่เสี่ยง งดร่วมกิจกรรม ชะลอการเดินทาง
👩‍👩‍👦‍👦 ประชาชน
– เร่งฉีดวัคซีน สังเกตอาการ 14 วัน เมื่อกลับจากต่างจังหวัด
– ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์
🏪 สถานประกอบการ
-ปฏิบัติตาม Covid-Free Setting
หากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble & Seal ในโรงงาน
ที่มา : ศบค.