คู่มือการกักตัว – สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชือโควิด-19
โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คลิกอ่านเพิ่มเติม https://shorturl.asia/NmerE