ขั้นตอนการรับชุดตรวจ ATK ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1
– ลงทะเบียนผู้รับชุดตรวจ ATK ผ่าน google form
https://forms.gle/HXEF5hCiHJTERpX27   หรือ   https://www.pharmastore.shop/atk/

ขั้นตอนที่ 2
– แอดไลน์ร้านยาฟาร์ม่าสโตร์ @Pharmastore
– ส่งไลน์แจ้งว่า “ATK”

ขั้นตอนที่ 3
– สแกนรับชุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ร้านยาผ่านแอพเป๋าตัง
– รับชุดตรวจคนละ 2 ชุด/10 วัน

**ตรวจแล้วอย่าลืมบันทึกผลผ่านแอปเป๋าตัง/กระเป๋าสุขภาพ นะคะ