⁉️ไขข้อข้องใจกับหนูรู้ เรื่องการดูแลเด็กเล็ก ติดเชื้อโควิด-19 ใน Home Isolation เด็กที่รักษาที่บ้านต้องไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ