สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
📌เปิดลงทะเบียน จองวัคซีน Pfizer
📌สำหรับเด็ก อายุระหว่าง 5 -11 ปี (รอบเดือนมีนาคม)

[ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข]

รายละเอียดด้านล่าง👇👇
📣สแกนQR CODE ลงทะเบียน