คำแนะนำการแยกกักตัวที่บ้าน – สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็ก –
[ข้อมูลจากเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19]
▪ รักษาระยะห่างจนพ้นระยะติดเชื้อ และสังเกตอาการของโรค งดให้เยี่ยมที่บ้าน
▪ ให้เด็กอยู่ห่างจากสมาชิกอื่นในบ้านและสัตว์เลี้ยง 6 ฟุต
ยกเว้นผู้กักตัวด้วยเหตุผลเดียวกัน
▪ สวมหน้ากากอนามัยหากรักษาระยะห่าง 6 ฟุต อายุต่ำกว่า 2 ปี หรือ ผู้ที่มีปัญหาด้านการหายใจไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย
▪ แยกนอนในห้องเดี่ยว หรือ นอนเว้นระยะห่าง นอนแบบกลับหัวกัน
▪ แยกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว