ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ สเปรย์พ่นปาก ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19
[ข้อมูลจากเพจ Anti-Fake News Center Thailand]
ตามที่ได้มีคำแนะปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่องสเปรย์พ่นปาก ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ
.
จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอ (เบตาดีน โทรตสเปรย์) พ่นคอ สามารถยับยั้งเชื้อโควิด 19 ได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า ไม่เคยมีการอนุญาตให้โฆษณาสรรพคุณตามที่ระบุบนสื่อออนไลน์ดังกล่าว โดยการอวดอ้างสรรพคุณทางยาเช่นนี้ จัดเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ความจริง
ซึ่งเบตาดีนสเปรย์ที่ผ่านการอนุญาตกับอย. มีสรรพคุณเป็นสเปรย์พ่นปาก ที่มีตัวยาโพวิโดน ไอโอดีน คุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อโรค โดยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอ ได้แก่ อาการระคายคอ ความรู้สึกไม่สบายที่คอ แผลในปาก และระงับกลิ่นปาก เท่านั้น ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ตามที่กล่าวอ้าง
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.oryor.com หรือโทร 02 5907000
.
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอที่ถูกกล่าวถึง ไม่สามารถนำมาใช้พ่นคอ เพื่อหวังผลในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ตามที่กล่าวอ้าง
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข